2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 год
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 4 075,919   1,612      3 343,700  1,816    -          -          -      
1.2. Аміак -     -        -      -    -          -          -      
1.3. Ангідрид сірчистий 35 433,046   14,012   27 118,134 14,728     -          -          -      
1.4. Ацетон -     -        -        -          -          -      
1.5. Бенз(о)пірен -     -        -        -          -          -      
1.6. Бутилацетат -     -        -        -          -          -      
1.7. Ванадію п'ятиокис                     -                  -     0,001 0,000     -          -          -      
1.8. Водень хлористий -     -        -      -    -          -          -      
1.9. Вуглецю окис 350,995   0,139   272,747 0,148     -          -          -      
1.10. Вуглецю двоокис 2 802 841,713   1 108,348   2 137 844,010  1 161,060     -          -          -      
1.11. Вуглеводні 493,976   0,195   397,340 0,216     -          -          -      
1.12. Газоподібні фтористі сполуки -     -        -        -          -          -      
1.13. Тверді речовини 7 955,042   3,146   3 895,416 2,116     -          -          -      
1.14. Кадмію сполуки -     -        -        -          -          -      
1.15. Марганець та його сполуки -     -        -        -          -          -      
1.16. Нікель та його сполуки 1,201   0,000   0,675 0,000     -          -          -      
1.17. Озон -     -        -        -          -          -      
1.18. Ртуть та її сполуки  0,150   0,000   0,116 0,000     -          -          -      
1.19. Свинець та його сполуки  1,283   0,001   0,738  0,000     -          -          -      
1.20. Сірководень  -     -        -        -          -          -      
1.21. Сірковуглець  -     -        -        -          -          -      
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -        -        -          -          -      
1.23. Стирол  -     -        -        -          -          -      
1.24. Фенол                      -                  -        -        -          -          -      
1.25. Формальдегід                      -                  -        -        -          -          -      
1.26. Хром та його сполуки  1,358   0,001   0,581 0,000     -          -          -      
1.27. Радіоактивні відходи  -     -        -        -          -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 0,086 0,000 0,870 0,000  0,000   0,000   0,000  
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 28,293 0,011 49,998 0,027  0,000   0,000   0,000  
2.3. Завислі речовини 13,741 0,005 30,879 0,017  0,000   0,000   0,000  
2.4. Нафтопродукти 0,069 0,000 0,039 0,000  0,000   0,000   0,000  
2.5. Нітрати 9,278 0,004 17,609 0,010  0,000   0,000   0,000  
2.6. Нітрити 0,045 0,000 2,722 0,001  0,000   0,000   0,000  
2.7. Сульфати 119,165 0,047 93,507 0,051  0,000   0,000   0,000  
2.8. Фосфати 0,087 0,000 4,573 0,002  0,000   0,000   0,000  
2.9. Хлориди 7,824 0,003 4,498 0,002  0,000   0,000   0,000  
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000   0,000   0,000  

sticky text

sticky button