2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 год
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 4 075,919   1,612      3 066,500 1,665 3 801,006 2,265  5 504,025    1,624 16 447,450  1,743
1.2. Аміак -     -        -      -    -        -        -      -
1.3. Ангідрид сірчистий 35 433,046   14,012   25 363,840 13,775  34 321,521 20,454  55 242,307  16,296 150 360,714 15,931 
1.4. Ацетон -     -        -        -        -      -    -      -
1.5. Бенз(о)пірен -     -        -        -        -      -    -     -
1.6. Бутилацетат -     -        -        -        -      -    -     -
1.7. Ванадію п'ятиокис                     -                  -     0,001 0,000     -        -     0,001  0,000
1.8. Водень хлористий -     -        -      -    -        -        -      -
1.9. Вуглецю окис 350,995   0,139   254,654 0,138  320,742 0,191  472,959  0,140 1 399,350  0,148
1.10. Вуглецю двоокис 2 802 841,713   1 108,348   2 004 224,169 1 088,492  2 532 246,030 1 509,127  3 749 614 1 106,074 11 088 926  1 174,910
1.11. Вуглеводні 493,976   0,195   372,363 0,202  466,749 0,278  652,012 0,192 1 985,100  0,210
1.12. Газоподібні фтористі сполуки -     -        -        -        -      -    -    
1.13. Тверді речовини 7 955,042   3,146   4 329,618 2,351 5 053,488 3,012  10 151,236  2,994 27 489,384 2,910
1.14. Кадмію сполуки -     -        -        -        -      -    -    
1.15. Марганець та його сполуки -     -        -        -     0,520  0,000 0,520  0,000
1.16. Нікель та його сполуки 1,201   0,000   0,703 0,000  0,818  0,000 1,578  0,000 4,300   0,000
1.17. Озон -     -        -        -        -        -    
1.18. Ртуть та її сполуки  0,150   0,000   0,105 0,000  0,132 0,000  0,198  0,000 0,585  0,000
1.19. Свинець та його сполуки  1,283   0,001   0,763  0,000  0,888 0,001 1,700 0,001 4,634 0,000 
1.20. Сірководень  -     -        -        -        -      -    -    
1.21. Сірковуглець  -     -        -        -        -        -      -
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -        -        -        -        -      0,210
1.23. Стирол  -     -        -        -        -        -    
1.24. Фенол                      -                  -        -        -        -        -    
1.25. Формальдегід                      -                  -        -        -        -        -    
1.26. Хром та його сполуки  1,358   0,001   0,686 0,000  0,818 0,000  1,650  0,000 4,512  0,000
1.27. Радіоактивні відходи  -     -        -        -        -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 0,086 0,000 0,870 0,000  2,035 0,001  0,798 0,000  3,789 0,000 
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 28,293 0,011 49,998 0,027  0,563 0,000  87,027  0,026 165,881  0,018
2.3. Завислі речовини 13,741 0,005 30,879 0,017  36,113 0,022  44,840  0,013 125,573 0,013 
2.4. Нафтопродукти 0,069 0,000 0,039 0,000  0,151 0,000  0,089 0,000  0,348 0,000 
2.5. Нітрати 9,278 0,004 17,609 0,010  46,492 0,028  19,171  0,006 92,550 0,010 
2.6. Нітрити 0,045 0,000 2,722 0,001  0,922 0,001  0,056  0,000 3,745 0,000 
2.7. Сульфати 119,165 0,047 93,507 0,051  127,825 0,076  162,008  0,048 502,725  0,053
2.8. Фосфати 0,087 0,000 4,573 0,002  3,608 0,002  1,408  0,000 9,676 0,001 
2.9. Хлориди 7,824 0,003 4,498 0,002  6,258 0,004  9,436  0,003 28,016 0,003 
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000  - 0,000

sticky text

sticky button